Kvinnlig student ler mot en annan student Foto: Viktor Gårdsäter

Till vårterminen 2018 antogs 20 893 personer efter att sena anmälningar behandlats.

Många vill bli jurister, socionomer och psykologer

Som vanligt återfinns Juristprogrammet, Socionomprogrammet och Psykologprogrammet bland de utbildningar som har flest antal sökande. Tio-i-topp för vårterminen 2019 ser ut på följande vis:

Utbildningar med flest antal sökande till VT19, Stockholms universitet

1. Juristprogrammet 4067
2. Socionomprogrammet 3168
3. Psykologprogrammet 3148
4. Kandidatprogram i företagsekonomi 2120
5. Psykologi I 1522
6. Kommunikation, ledarskap och hälsa 1454
7. Kriminologi I 1363
8. Företagsekonomi I, kurspaket 1313
9. Att hantera konflikter i arbetslivet 1310
10. Praktisk projektledning 1213

 

Sen anmälan

Sen anmälan till vårterminen öppnade den 14 december och gäller endast utbildningar där det kan finnas platser kvar.