Den 2 maj publicerades antagningsbeskeden för sommarterminen 2018. Total 4 887 personer har antagits till årets sommarkurser vid Stockholms universitet – en ökning med 6 procent jämfört med 2017.

Likt tidigare år är distanskursen i Praktisk projektledning, vid Institutionen för data- och systemvetenskap den mest sökta utbildningen (4764 sökande), följd av Förberedande kurs i matematik, som ges vid Matematiska institutionen (1667 sökande) och Tellus I – Naturgeografi, som ges vid Institutionen för naturgeografi (1010 sökande).

Ett antal kurser är öppna för sen anmälan. Kurser som är öppna för sen anmälan har en aktiv välj-knapp på Antagning.se.