Antalet kurser som erbjuds i år är 32 vilket är en minskning med 7 % jämfört med förra året då
47 kurser erbjöds.

De två populäraste kurserna är Praktisk projektledning med 6 307 sökande.
(6 685 sökande ST15) följt av Datakunskap med 2 753 sökande (2 880 sökande ST15) vilket är en minskning med 6 % respektive 4 %.

Ett antal kurser kommer att vara öppna för sen anmälan. Se vår digitala utbildningskatalog för mer information eller gå in på antagning.se.