Grundläggande behörighet på grundnivå

Du uppfyller grundläggande behörighet på grundnivå genom en avslutad utbildning på gymnasienivå, som ger tillträde till universitetsstudier i det land där studierna bedrivits.  På Antagning.se och Universityadmissions.se hittar du som har läst din gymnasieutbildning i ett annat land än Sverige, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp eller skicka in för att styrka behörighet

Du måste också ha dokumenterande kunskaper i svenska och engelska på en viss nivå. Du som har gått ut gymnasiet fr.o.m. 1 januari 2010 och senare måste även ha kunskaper i matematik på en viss nivå.

På antagning.se finns information om vad som krävs.

Behörighetsgivande kurser i svenska språket

Behörighetsgivande kurser i svenska språket ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. För tillträde till kurserna krävs grundläggande behörighet (till exempel avslutad utländsk gymnasieutbildning, som ger tillträde till universitetsstudier i det land studierna bedrivits) med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska.  Kurserna är avsedda för dig som har förkunskaper i svenska och alla behöriga sökande kallas till ett inträdesprov.

Anmälan görs på antagning.se

Mer information finns på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Särskild behörighet

Till vissa utbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet. Den särskilda behörigheten framgår i kursen eller programmets sida på Stockholms universitets utbildningskatalog.

Hitta rätt i utbildningskatalogen

Till utbildningar som vänder sig till nybörjare anges det särskilda behörighetskravet i kurser från gymnasiet. I Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter kan du läsa vilka gymnasiala studier motsvarar kraven.

Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter

Utländsk akademisk utbildning

Har du läst på akademisk nivå utomlands ska du dokumentera dina studier genom att ladda upp eller skicka in på antagning.se ditt betygsutdrag (transcript of records) eller motsvarande och eventuellt diplom.

Du som har utländsk kandidatexamen motsvarande svensk kandidatexamen från ett internationellt erkänt universitet kan söka till magister- eller masterutbildning i Sverige.

Information för dig med utländsk kandidatexamen på Antagning.se

Akademiska dokument från ditt utbildningsland