Om du när du gör din anmälan inte uppfyller behörigheten, men har förutsättningar att bli behörig till utbildningens start kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt vid kursens eller programmets start för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen.

Observera att antagningsenheten på Stockholms universitet inte i efterhand har möjligheten att ta bort villkor till sökt utbildning, utan att beslutet om du uppfyller villkoret fattas av ansvarig institution vid termins- eller kursstart.

Observera även att villkor ges inte för pågående gymnasieutbildning.