Om du när du gör din anmälan inte uppfyller behörigheten, men har förutsättningar att bli behörig till utbildningens start kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt vid kursens eller programmets start för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen. 

Tänk på att även om du blir antagen med villkor så stryks eventuella lägre prioriterade alternativ. Om du inser att du inte kommer att uppfylla den särskilda behörigheten till en utbildning bör du ta bort alternativet från din anmälan på antagning.se. Det gör du själv på antagning.se, senast i slutet av juni inför en hösttermin och i slutet av november inför en vårtermin.Tänk på att Stockholms universitet inte tar bort några anmälningsalternativ från anmälan efter urval.

Institutionen beslutar om du uppfyller kravet

Observera att Antagningsenheten på Stockholms universitet inte i efterhand har möjligheten att ta bort villkor till sökt utbildning, utan att beslutet om du uppfyller villkoret fattas av ansvarig institution vid termins- eller kursstart.

Observera även att villkor ges inte för pågående gymnasieutbildning.