När anmälan inför hösten 2017 stängdes vid midnatt den 18 april hade Universitets- och högskolerådet (UHR) fått in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser vid landets universitet och högskolor. Det är en minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016. Stockholms universitet går mot trenden och är ett av sju lärosäten där antalet anmälningar ökat.

Populära utbildningar vid Stockholms universitet är Juristprogrammet, Socionomprogrammet, Psykologprogrammet och Kandidatprogrammet i företagsekonomi som hade flest förstahandssökande.

De kurser som flest söker i första hand är Praktisk projektledning, Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1, Företagsekonomi I, Kriminologi I och Psykologi I.

Universitets- och högskolerådet har publicerat den nationella statistiken på sin webbplats, se www.uhr.se.