Stockholms universitet anordnar provet i hela Stockholms län. Placering sker efter postnummer. Om du vid anmälan uppger en adress utanför Stockholms universitets upptagningsområde (t ex Lund), kommer du att placeras centralt i Stockholm.

Till anmälan för högskoleprovet

Efter sista anmälningsdag finns det inga möjligheter att anmäla sig.
Provortsbyte från andra orter till Stockholm tillåts endast så länge webbanmälan är öppen.

Efter sista anmälningsdag tillåts inga provortsbyten till Stockholm.

Höstprovet 2018

  • Anmälan är öppen 15 augusti- 3 september.
  • Provdag 21 oktober

Vårprovet 2019

  • Anmälan är öppen 15 januari-1 februari.
  • Provdag 6 april.

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas

Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller på någon annan person.