Viktig information om det anpassade provet för dyslektiker samt beskrivning av intygskraven hittar du på studera.nu.

Utförlig information om det anpassade provet för synskadade samt beskrivning av intygskraven finner du på studera.nu

Godkänt intyg skannas in och mejlas till hp@su.se. Intyget ska vara Stockholms universitet tillhanda senast sista anmälningsdag.

Observera att ditt intyg ska vara i pdf-format. Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multipage-pdf. Om intyget är i färg ska du också skanna din multipage-pdf i färg.

Du måste markera på din internetanmälan under speciella behov att du är dyslektiker eller synskadad.

Till anmälan för högskoleprovet

Provet för de anpassade proven genomförs vid Stockholms universitet.
För ytterligare information ring: 08-16 12 20