Högskoleprovet är indelat i två block - ett verbalt och ett kvantitativt. Det verbala blocket testar din ordkunskap, läsförståelse och dina allmänna språkkunskaper medan det kvantitativa blocket prövar dina matematikkunskaper och din förmåga till att utföra statistiska och jämförande analyser.

Ett högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven utan du måste fortfarande vara behörig till sökt utbildning för att konkurrera om en plats genom högskoleprovet.

Om du skriver provet på våren gäller det inte för antagning till sommarkurser samma år.

Vårprovet 2018

  • Anmälan är öppen 15 januari-1 februari.
  • Provdag 14 april.

Höstprovet 2018

  • Anmälan är öppen 15 augusti- 3 september.
  • Provdag 21 oktober

Krav på giltig legitimation vid skrivtillfället

Kontrollera i god tid före provet att du har giltig legitimation! Utan giltig legitimation tillåts du inte skriva provet. Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste du ha svensk legitimation som innehåller det personnumret.

Följande id-handlingar är godkända:

  • svenskt körkort
  • svenskt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
  • svenskt nationellt id-kort
  • svenskt SIS märkt id-kort eller id-kort utfärdat av svensk statlig myndighet, t.ex. Skatteverket

Utländska medborgare som saknar svenskt personnummer, kan legitimera sig med utländskt pass om det är tydligt, inplastat, med välliknande foto, och har text på engelska, franska eller spanska.

För medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt personnummer kan även ett giltigt nationellt ID-kort användas som legitimation.

För ytterligare information om högskoleprovet samt beskrivning av provets utformning, se studera.nu.