Högskoleprovet

Högskoleprovet är indelat i två verbala och två kvantitativa provpass och ett utprövningspass. Det verbala provpassen testar din ordkunskap, läsförståelse och dina allmänna språkkunskaper medan det kvantitativa provpassen prövar dina matematikkunskaper och din förmåga till att utföra statistiska och jämförande analyser.

Ett högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven utan du måste fortfarande vara behörig till sökt utbildning för att konkurrera om en plats genom högskoleprovet. Läs mer om urval.

Om du skriver provet på våren gäller det inte för antagning till sommarkurser samma år.

Höstprovet 2019

  • Anmälan är öppen 15 augusti- 2 september.
  • Provdag 20 oktober.

Vårprovet 2020

  • Anmälan är öppen 15 januari-3 februari.
  • Provdag 4 april.

Tillbaka
 

Anmäl dig till högskoleprovet

Du anmäler dig till högskoleprovet genom att registrera dig på hogskoleprov.nu och betala in anmälningsavgiften på 450 kronor med kort (VISA/MasterCard) eller via din internetbank till det Bankgiro-konto som anges. Efter sista anmälningsdag finns det inga möjligheter att anmäla sig. Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa provtillfälle eller på någon annan person.

Fullständig information om hur du anmäler dig hittar du: hogskoleprov.nu/Information
Tillbaka
 

Var kan jag skriva provet?

Stockholms universitet anordnar provet i hela Stockholms län. Placering sker efter postnummer som du anger vid anmälan. Om du vid anmälan uppger en adress utanför Stockholms universitets upptagningsområde (t ex Lund), kommer du att placeras centralt i Stockholm.
Efter sista anmälningsdag finns det inga möjligheter att anmäla sig. Provortsbyte från andra orter till Stockholm tillåts endast så länge webbanmälan är öppen. Efter sista anmälningsdag tillåts inga provortsbyten till Stockholm.
Tillbaka
 

Kallelse

Cirka en vecka före högskoleprovets genomförande kommer du att få en kallelse till provet via e-post. I kallelsen finns information om bl a provlokal, vad du får ha med dig under provdagen, tid för samling, samt legitimationsregler. Det finns ingen möjlighet att byta erhållen placering. Du kan också se din kallelse genom att logga in på hogskoleprov.nu. Använd personnummer samt lösenord för att logga in på ditt konto.

Om du inte fått någon kallelse fem dagar före provet, kontrollera först att den inte filtrerats som skräppost, kontakta därefter hp@su.se.
Tillbaka
 

Krav på giltig legitimation

Kontrollera i god tid före provet att du har giltig legitimation! Utan giltig legitimation tillåts du inte skriva provet.
Obs! Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste du ha svensk legitimation som innehåller det personnumret.

Följande id-handlingar är godkända:

  • svenskt körkort
  • svenskt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
  • svenskt nationellt id-kort (LMA-kort och uppehållstillståndskort är inte godkända)
  • svenskt SIS märkt id-kort eller id-kort utfärdat av svensk statlig myndighet, t.ex. Skatteverket

Utländska medborgare som saknar svenskt personnummer, kan legitimera sig med utländskt pass om det är tydligt, inplastat, med välliknande foto, och har text på engelska, franska eller spanska.

För medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt personnummer kan även ett giltigt nationellt ID-kort användas som legitimation.

För ytterligare information om högskoleprovet samt beskrivning av provets utformning, se studera.nu.
Tillbaka
 

Anpassat högskoleprov

För dig som har dyslexi eller är synskadad finns möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov. Provet äger rum samma dag som det ordinarie provet. För att du ska kunna skriva ett anpassat prov krävs att du kan styrka din dyslexi eller synskada genom ett intyg.

Godkänt intyg skannas in och mejlas till hp.anpassat@su.seIntyget ska vara Stockholms universitet tillhanda senast sista anmälningsdag.

Observera att ditt intyg ska vara i pdf-format. Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma pdf-fil. Om intyget är i färg ska du också skanna din pdf i färg.

Du måste markera på din internetanmälan under speciella behov att du är dyslektiker eller synskadad.

Provet för de anpassade proven genomförs vid Stockholms universitet. För ytterligare information ring: 08-16 12 20.
Tillbaka
 

Övningsprov/gamla prov

För att vara mer förberedd inför provdagen kan du öva på högskoleprovet. Genom att göra övningsprov får du reda på hur högskoleprovet är upplagt och vad du kan förvänta dig på provdagen. Övningsprov och facit hittar du på studera.nu. På studera.nu finns dessutom tips på hur du kan förbereda dig på kort och lång sikt och vad du kan tänka på under dagen.
Tillbaka
 

Hämta ditt provresultat

Cirka fyra veckor efter högskoleprovet kan du se/hämta ditt provresultat. Alla provresultat över 0,05 poäng överförs automatiskt till universitet och högskolor. Du hittar provresultatet på studera.nu.

Du kan använda ditt resultat för att söka utbildningar till högskolan i fem år. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller.

Resultatet överförs automatiskt

Ditt resultat på högskoleprovet anges från och med hösten 2012 på en skala från 0,00 till 2,00 poäng. Alla provresultat över 0,05 poäng överförs automatiskt till universitet/högskolor och till Universitets- och högskolerådet (UHR). Du som saknar svenskt personnummer måste själv ladda upp resultatet på Antagning.se.


Tillbaka