I kallelsen finns information om bl a provlokal, vad du får ha med dig under provdagen, tid för samling, samt legitimationsregler.

Det finns ingen möjlighet att byta erhållen placering.

Du kan också se din kallelse genom att logga in på www.hogskoleprov.nu
Använd personnummer samt lösenord för att logga in på ditt konto.

Om du inte fått någon kallelse fem dagar före provet, kontrollera först att den inte filtrerats som skräppost, kontakta därefter hp@su.se.