Du hittar provresultatet på studera.nu

Resultatet gäller i fem år

Du kan använda ditt resultat för att söka utbildningar till högskolan i fem år. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller.

Resultatet överförs automatiskt

Ditt resultat på högskoleprovet anges från och med hösten 2012 på en skala från 0,00 till 2,00 poäng.

Alla provresultat över 0,05 poäng överförs automatiskt till universitet/högskolor och till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Du som saknar svenskt personnummer måste själv skicka resultatet till:

Antagningsservice
R312
106 53 STOCKHOLM

Provresultatet är inte hemligt, eftersom det är en offentlig handling.

Ditt högskoleprovsresultat kan inte ersätta behörighetskraven. Du måste fortfarande uppfylla den grundläggande/särskilda behörigheten för de kurser och program du söker.