Studenter skriver prov Foto: Mostphotos
Studenter skriver prov Foto: Mostphotos

Du som är anställd på Stockholms universitet och är intresserad av att arbeta under provdagen är välkommen att anmäla ditt intresse till hp.personal@su.se. Mer information finns i bifogad fil längst ned på sidan.

Sprid gärna informationen om arbetet till dina kollegor.

Arbeta som provledare

Provledaren ansvarar för ett klassrum/grupp om cirka 27 skrivande. På varje provställe finns en huvudprovledare som du som provledare kan vända dig till under provdagen.

Provledaren ansvarar för:

  • att provet genomförs korrekt och att reglerna och föreskrifterna följs
  • att ge provdeltagarna tydlig och korrekt information innan provet börjar och inför varje provpass
  • att leda provdeltagarna genom provets olika moment och se till att schemat följs
  • att genomföra legitimationskontroller under provdagen
  • att provmaterial hanteras korrekt
  • att vara väl insatt i sin roll och sina arbetsuppgifter.

Arbetstid

Arbetstiden är kl 07.15 – 16.45, alltså 8 timmar och 30 minuter. Du har inte betalt under lunchen. Timersättning för provledaren är 302,40 kr. I beloppet ingår semesterersättning. Reseersättning utbetalas ej.