Den 15 december öppnar sen anmälan till vissa kurser och program. Det gäller utbildningar där det fortfarande finns platser kvar efter det första urvalet.

Reserver till populära utbildningar

Likt tidigare är Juristprogrammet det populäraste programmet och har också flest reserver. Dock har antal reserver ökat mest för Socionomprogrammet, plus 22 procent mot föregående vårtermin. Antalet reserver på Psykologprogrammet har ökat med tolv procent.

De populäraste kurserna är som föregående vår Praktisk projektledning och Företagsekonomi 1, kurspaket följt av Kommunikation, ledarskap och hälsa samt Grundkurs i handelsrätt; Juridisk översiktskurs.

De som fått besked om att de kommit in på någon utbildning ska logga in på "Mina sidor" på antagning.se och tacka ja senast den 19 december. Det är viktigt att svara senast det datumet eftersom ett uteblivet ja-svar tolkas som ett nej, och platsen går då istället till någon som reservplacerats. Även den som blivit reservplacerad ska tacka ja för att behålla sin reservplats inför andra urvalet. Urval två sker den 22 december. Då får reserverna besked om de kommer in.

Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.