Stockholms universitet upplever en något större minskning, från 26 363 förstahandsval till 25 232, det vill säga en nedgång på runt 4 procent. Det är tredje vårterminen i rad som antalet sökande minskar i landet, något som kan förklaras med den rådande högkonjunkturen. De närmaste åren väntas antalet sökningar stiga igen i takt med att årskullarna med 18-20-åringar ökar. Juristprogrammet vid Stockholms universitet är fortsatt landets mest sökta program med 1491 förstahandsval.

Färre sökande till lärarutbildningarna

Högkonjunkturen och den nationella trenden med färre sökande till högskolan återspeglar sig också i statistiken kring lärarutbildningarna. Förskollärarprogrammet, som är landets mest sökta lärarutbildning och universitetets sjätte mest sökta program, har totalt 881 sökande inför vårterminen 2019, jämfört med  1114 förra våren. Till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 har 747 sökt, jämfört med 827 inför förra vårterminen. Grundlärare mot årskurserna 4-6 intresserar 492 sökande, en minskning från 579 förra våren.

Läs mer om statistik för ansökningar till vårterminen 2019 på Universitets- och högskolerådets webbplats.