Efter toppnoteringen vårterminen 2014 (med 22 219 antagna) har antalet antagna till en vårtermin minskat tre år i rad. Men nu är alltså den trenden bruten.

Stort intresse för kurser

Det är främst antagna till kurser som ökat kraftigt jämfört med året innan, cirka 1000 individer (+ 6 %). Det visar på betydelsen av att vara ett starkt kursuniversitet och att det finns ett stort intresse för att läsa kurser. 

Antalet antagna till program var i stort sett oförändrat.