Till höstterminen 2018 var det något färre som sökte till de internationella masterprogrammen jämfört med året innan. Däremot ökade antalet antagna med cirka 35 %.

En av förklaringarna till uppgången är att antalet behöriga sökande ökade. Det var också fler som sökte Stockholms universitet i första hand vilket är ett bevis på att universitetet är attraktivt att studera på. 

Flest antagna har masterprogrammen som ges på Institutionen för data- och systemvetenskap. Flest reserver är det till program inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och internationell och jämförande pedagogik.

Ungefär en tredjedel av de antagna är avgiftsskyldiga studenter.