Den nationella ökningen blev 18 %.

Av de 13 368 personerna som sökt till Stockholms universitet är 6921 förstahandssökande (52 %).

Länder med många sökande

Här nedan listas länder med fler än 200 sökande. Höstterminen 2016 visas inom parentes.

 1.  Bangladesh 845 (674)
 2. Storbritannien 683 (598)
 3. Egypten 599 (869)
 4. Pakistan 594 (494)
 5. USA 444 (357)
 6. Indien 394 (311)
 7. Kina 383 (375)
 8. Sverige 372 (414)
 9. Tyskland 363 (301)
 10. Nigeria 347 (186)
 11. Ghana 311 (158)
 12. Grekland 289 (292)
 13. Turkiet 282 (330)
 14. Indonesien 262 (138)
 15. Etiopien 215 (189)
 16. Sydafrika 210 (87)

Många länder i Afrika ökar kraftigt. Även Indonesien har ökat relativt kraftigt.

Program med flest sökande

Program med flest sökande (de med fler än 500):

 1. Magisterprogram i internationell skiljedomsrätt 673
 2. Masterprogram i nationalekonomi 620
 3. Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap 604
 4. Masterprogram i informationssäkerhet 600
 5. Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik 592 
 6. Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi 577
 7. Masterprogram i beslutsstöd och riskanalys 508