Vad är urval?

Alla som söker en specifik kurs eller ett program och uppfyller behörighetskraven konkurrerar med varandra om de platser som finns tillgängliga. Oftast är det fler behöriga sökande än det finns lediga platser. Det innebär att det görs ett urval bland de sökande.

Urvalskriterierna kan variera beroende på utbildning. Urvalet för respektive utbildning är specificerad i utbildningskatalogen. Sök fram kursen eller programmet du är intresserad av och läs noga informationen som finns på utbildningssidan.

Kommer jag in på utbildningen?

Du kan skapa dig en uppfattning om chanserna du har att komma in på den utbildningen du har ansökt till genom att se tidigare års antagningspoäng.
Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik.
 

Urval för utbildningar på grundnivå

•    Program som vänder sig till nybörjare
Minst 1/3 av platserna fördelas på betyg och minst 1/3 på resultat från högskoleprovet.

•    Kurser som vänder sig till nybörjare
Platserna fördelas normalt efter betyg, högskoleprov och högskolepoäng.

•    Kurser som vänder sig till andra än nybörjare
Urvalet baseras normalt på uppnådda högskolepoäng.
 

Urval för utbildningar på avancerad nivå

Till program och kurser på avancerad nivå är urvalsgrunden tidigare studier och baseras oftast på antalet uppnådda högskolepoäng alternativt en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer: betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning, relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är  i relation till den sökta utbildningen. För mer information se respektive utbildnings hemsida.
 

Urvalsgrupper vid Stockholms universitet

Följande urvalsgrupper används normalt för program och kurser vid Stockholms universitet.

BI Gymnasiebetyg utan komplettering

BII Gymnasiebetyg med komplettering

BF Studieomdöme från folkhögskola

HP Resultat från högskoleprov*

APS Högskolepoäng (grundnivå)**

APM Högskolepoäng (avancerad nivå)**

INT Sammanvägd bedömning av olika faktorer

PG Platsgaranti

ÖS Övriga behöriga sökande

SA Sena anmälningar

Tänk på att:
*Vid ansökan till sommarkurs används inte resultatet från det högskoleprov som genomförs samma vår som anmälan görs.

**Högskolepoäng för meritvärdering ska vara avklarade senast sista anmälningsdag.

De vanligast förekommande urvalsgrupperna beskrivs här.