Viktiga datum

Södra huset, Frescati, Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet?

Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

Vårterminen 2018

Följande datum gäller för dig som vill söka till vårterminen 2018. Datumen är preliminära och kan komma att ändras.

Sommarkurser 2018

Följande datum gäller för dig som vill söka till Sommarkurser 2018. Datumen är preliminära och kan komma att ändras.

Höstterminen 2018

Följande datum gäller för dig som vill söka till höstterminen 2018. Datumen är preliminära och kan komma att ändras.