I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet.

Läs mer om det andra antagningsbeskedet på antagning.se