Du anmäler dig till högskoleprovet genom att registrera dig på hogskoleprov.nu och betala in anmälningsavgiften.

Du som har anmält dig till provet kommer att få en kallelse via e-post ca en vecka före provet. Kallelsen innehåller bland annat uppgifter om var du ska skriva provet.

Information om anmälan och delatagande i högskoleprovet