1 februari Sista anmälningsdag till högskoleprovet
15 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se
14 april Högskoleprovet
16 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
April-juni Kontrolluppgifter
21 juni Sista kompletteringsdag**
12 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
16 juli Vissa utbildningar öppnar för sen anmälan
27 juli Sista svarsdag
2 augusti Andra antagningsbeskedet

 

* 7 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 8 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

** 21 juni – sista kompletteringsdag
Du som går ut gymnasiet efter 21 juni i ett EU/EES-land eller från IB-programmet får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 21 juni. 

För att IB-resultaten ska synas för antagningen, måste du så tidigt som möjligt be din IB-koordinator att göra ditt examensresultat tillgängligt via IB:s ”Result service”. Koordinatorn ska använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen senast den 5 juli.