Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången.

Anmälan till internationella kurser och program
(första antagningsomgången)

16 oktober 2018                             Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 januari Sista anmälningsdag
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielsesamt sista kompletteringsdag
4 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
18 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser 
2 september  Höstterminen börjar

 

Anmälan till höstterminen 2019 (andra antagningsomgången)

1 februari                      Sista anmälningsdag till högskoleprovet
15 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se
6 april Högskoleprovet
15 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
April-juni Kontrolluppgifter
20 juni Sista kompletteringsdag**
11 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
15 juli Sen anmälan öppnar
26 juli Sista svarsdag
1 augusti Andra antagningsbeskedet
2 september Höstterminen börjar

 

* Sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot behöver du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. 
Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

** Sista kompletteringsdag
Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från EB/IB-programmet får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 20 juni.
För att IB-resultaten ska synas för antagningen, måste du så tidigt som möjligt be din IB-koordinator att göra ditt examensresultat tillgängligt via IB:s ”Result service”. Koordinatorn ska använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen senast den 5 juli.