19 februari Webbanmälan öppnar
15 mars Sista anmälningsdag
3 april Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Mars-april Kontrolluppgifter
2 maj Antagningsbesked

 

* 3 april – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 3 april. På antagning.se kan du läsa mer under Anmälnings- och studieavgifter

För mer information om antagning till sommarkurser, se antagning.se