20 februari                 Webbanmälan öppnar
15 mars Sista anmälningsdag
1 april

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*

Mars-april Kontrolluppgifter
29 april Antagningsbesked

 

* 1 april – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. På antagning.se kan du läsa mer under Anmälnings- och studieavgifter

För mer information om antagning till sommarkurser, se antagning.se

Ingen kompletteringstid 

Om du behöver komplettera din anmälan med betyg och/eller dokument ska dessa laddas upp på antagning.se senast sista anmälningsdag.

På antagning.se hittar du information om vad du eventuellt behöver ladda upp (öppnas i ett nytt fönster)