1 september Sista anmälningsdag till högskoleprovet
15 september Webbanmälan öppnar
16 oktober Sista anmälningsdag
21 oktober Högskoleprovet
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgifteller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag
8 december Antagningsbesked med svarskrav
15 december Vissa utbildningar öppnar för sen anmälan
19 december Sista svarsdag
27 december Andra antagningsbeskedet

 

* 31 oktober – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 oktober. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.