3 september Sista anmälningsdag till högskoleprovet
17 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag
21 oktober Högskoleprovet
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgifteller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
3 december Sista kompletteringsdag
11 december Antagningsbesked med svarskrav
17 december Sista svarsdag
20 december Andra antagningsbeskedet