Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången. 

Anmälan till internationella kurser 
(första antagningsomgången)

3 juni Webbanmälan öppnar
15 augusti Sista anmälningsdag
2 september Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
2 september Sista kompletteringsdag
18 oktober Antagningsbesked (ej svarskrav)

 

Anmälan till vårterminen 2020 (andra antagningsomgången)

2 september Sista anmälningsdag till högskoleprovet
16 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag
20 oktober Högskoleprovet
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
2 december Sista kompletteringsdag
10 december Antagningsbesked med svarskrav
16 december Sista svarsdag
19 december Andra antagningsbeskedet
 

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. 

 

Terminstider och periodindelning

Terminstider