Du hittar Stockholms universitets utbildningsutbud inför sommaren 2018 i utbildningskatalogen.

Anmälan görs på antagning.se.