Viktiga datum

Södra huset, Frescati, Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet?

Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.