Stockholms universitet

Sen anmälan

Den 15 april var sista anmälningsdag inför höstterminen 2024. För dig som missade deadline finns möjlighet att göra en sen anmälan från och med 15 juli.

Observera att endast utbildningar där det kan finnas platser kvar är öppna för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt via antagning.se

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan. Har du redan sökt 12 alternativ, kan du söka ytterligare 8 efter urval 2 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 10. 

Sena anmälningar handläggs löpande och det finns inte någon kompletteringstid. Handlingar du har som styrker din behörighet behöver du ladda upp i samband med att du anmäler dig. Observera att det kan dröja ända fram till utbildningens start innan du får besked. 

Har du blivit struken från en utbildning du sökt i tid för att du är obehörig, men nu är behörig, kan du göra en återanmälan. Du kan bara göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan.
Läs mer om återanmälan på antagning.se  

En student tittar på en anslagstavla.
Foto: Jens Olof Lasthein
På denna sida