Stockholms universitet logo, länk till startsida

Från anmälan till antagning

Här beskriver vi steg för steg hur du gör en anmälan till våra utbildningar. Du hittar även information om när och hur antagningsbeskeden publiceras och vad du behöver tänka på efter att du har blivit antagen.

Studenter på väg uppför en trappa Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

 


Så här anmäler du dig

Du anmäler dig via antagning.se där du också hittar tydliga instruktioner

Detaljerad information om våra kurser och program hittar du i vår digitala utbildningskatalog.

Sök kurser och program

Alla våra ämnen

Här kan du beställa Stockholms universitets tryckta utbildningskatalog.

Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Information om anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz

En anmälan till högskolestudier är en allmän handling.

antagning.se finns information om hur du gör en anmälan om du har skyddad identitet.

När urvalet är klart får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidorantagning.se och läsa det första antagningsbeskedet. I beskedet står det om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Om du blivit antagen eller reservplacerad, måste du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på Mina sidor på antagning.se. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Observera! Om du inte svarar på ditt antagningsbesked senast sista svarsdag stryks du från de utbildningar du blivit antagen eller reservplacerad till.

Tacka ja eller nej

När ett andra urval har gjorts utifrån de svar alla sökande lämnat, kommer det andra antagningsbeskedet. Om du blivit antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, stryks du från det alternativ som var lägre prioriterat, även om du var antagen till detta i första urvalet.

För att behålla din plats på de utbildningar du har blivit antagen till måste du följa de anvisningar gällande registrering/upprop som kurs-/programgivande institution har. Anvisningarna hittar du på aktuell utbildning i Stockholms universitets utbildningskatalog. Alternativt skickas de till dig av kurs/programgivande institution. 

Tänk på att kontrollera ditt skräppostfilter så att du inte missar viktig information om terminsstart och din utbildning!

Här finns en lista på samtliga institutioner.
Vilken institution som ansvarar för utbildningen framgår på kurs- eller programsidan: Stockholms universitets utbildningskatalog.

Det är viktigt att du aktiverar ditt universitetskonto och registrerar dig på din utbildning för att behålla din plats. Du måste registrera dig senast det datum som din institution har informerat om, annars förlorar du din plats. 

Hitta din institution

Om du har blivit antagen eller reservplacerad, men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. Då kan en annan sökande få din plats. För att lämna återbud, logga in på Mina sidorantagning.se och följ instruktionerna.

Viktigt att tänka på om du lämnar återbud:

  • Om du ångrar dig efter att du lämnat återbud måste du göra en sen anmälan, förutsatt att utbildningen är öppen för sen anmälan.
  • Om du redan har registrerat dig på en utbildning ska du inte lämna återbud på Mina sidor. Kontakta istället institutionen som håller i utbildningen.

Osäker på vilken som är din institution? Sök fram kursen eller programmet du är antagen till i utbildningskatalogen.
 

Om du har blivit antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Skälet till anstånd ska normalt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång. 

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Om du är reservplacerad innebär det att du står på väntelista. Om du fortfarande är reserv efter andra antagningsbeskedet sköts reservantagningen av den institution som ger utbildningen. Om du har frågor om reservantagning ska du därför kontakta din institution.

Osäker på vilken som är din institution? Sök fram kursen eller programmet du är antagen till i utbildningskatalogen.

Observera att det kan förekomma så kallade överintag till utbildningen. Det innebär att man antar fler sökande än det finns platser på utbildningen, vilket kan medföra att det till vissa utbildningar inte blir någon reservantagning.
 

Har du missat sista anmälningsdag? Utbildningar där det kan finnas platser kvar efter att urvalet har gjorts öppnar för sen anmälan.

Läs mer om sen anmälan

Efter att du fått ditt antagningsbesked kan du överklaga beslut om behörighet. Du ska då ange vilket beslut du vill få ändrat, skälen du åberopar och att det gäller Stockholms universitet. Observera att du bara kan överklaga beslut om behörighet och beslut om att inte medges undantag från behörighetskraven.

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått ditt antagningsbesked. 

Läs om hur du överklagar på antagning.se: Att överklaga
 

Kontakt

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

På denna sida