Stockholms universitet

Från anmälan till antagning

Här har vi samlat information om vad som händer från att du anmäler dig till du får ditt antagningsbesked. De flesta utbildningar söker du inom en antagningsomgång som har två urval där du får två antagningsbesked och behöver svara på det första för att gå vidare till nästa urval.

Men söker du till exempel sommarkurser, internationella masterprogram eller en del vidareutbildningar kommer du bara få ett antagningsbesked. Då finns inte något svarskrav. 
Om du behöver svara för att gå vidare till nästa urval kommer det framgå på antagningsbeskedet. 

En tjej med laptop på campus Albano.
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Anmälan till utbildning

Du anmäler dig på antagning.se där du också hittar tydliga instruktioner. När du har anmält dig får du en bekräftelse till den e-postadress som du har registrerat på ditt konto. 

Detaljerad information om våra kurser och program hittar du i vår digitala utbildningskatalog: 

Sök kurser och program    Alla våra ämnen

Anmälan med sekretessmarkerade personuppgifter

En anmälan till högskolestudier är en allmän handling. Här hittar du information om hur du anmäler dig om du har sekretessmarkerade personuppgifter. 

För dig med sekretessmarkerade personuppgifter

Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift. 

Information om anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz

 

När urvalet är klart får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa det första antagningsbeskedet. I beskedet står det om du är antagen, reservplacerad eller struken. För att gå vidare till nästa urval behöver du bekräfta att du vill behålla din plats.  

Har du blivit antagen med villkor måste du fortfarande tacka ja om du vill behålla platsen. 
Läs mer om villkorlig behörighet

 

Har du blivit antagen eller reservplacerad, måste du tacka ja för att behålla din plats. 

Tacka ja eller nej

När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post. Har du inte fått någon bekräftelse så har ditt svar inte registrerats. 

Observera! Svarar du inte på ditt antagningsbesked senast sista svarsdag stryks du från de utbildningar du blivit antagen eller reservplacerad till. 

 

När ett andra urval har gjorts utifrån de svar alla sökande lämnat, kommer det andra antagningsbeskedet. Har du blivit antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, stryks du från det alternativ som var lägre prioriterat, även om du var antagen till detta i första urvalet.  

Du behöver inte tacka ja till det andra antagningsbeskedet men för att behålla din plats på utbildningar måste du följa anvisningarna från respektive institution gällande registrering/upprop. 

 

För att behålla din plats på de utbildningar du har antagits till måste du följa de anvisningar gällande registrering/upprop som kurs-/programgivande institution har. Anvisningarna hittar du på aktuell utbildning i utbildningskatalogen. Alternativt skickas de till dig av kurs/programgivande institution. 

Här hittar du information om hur du aktiverar ditt universitetskonto, som du behöver bland annat för att kunna registrera dig, samt annan nyttig information inför terminsstarten: 

www.su.se/nystudent 

Lämna återbud om du inte längre vill ha din plats

Har du blivit antagen eller reservplacerad, men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. Då kan en annan sökande få din plats. För att lämna återbud, logga in på Mina sidor på antagning.se och följ instruktionerna. 

Viktigt att tänka på om du lämnar återbud:

  • Ångrar du dig efter du lämnat återbud måste du göra en återanmälan. Det kan du enbart göra om utbildningen har öppet för sen anmälan. 
  • Har du redan registrerat dig på en utbildning ska du inte lämna återbud på Mina sidor. Kontakta istället institutionen som håller i utbildningen. 

Är du osäker på vilken som är din institution? Sök fram kursen eller programmet du är antagen till i utbildningskatalogen

 

 

Har du fått en reservplats innebär det att du står på väntelista. Om du fortfarande är reserv efter andra antagningsbeskedet sköts reservantagningen av den institution som ger utbildningen. Har du frågor om reservantagning ska du därför kontakta din institution. 

Osäker på vilken som är din institution? 

Sök fram kursen eller programmet du har antagits till i utbildningskatalogen 

Observera att det kan förekomma så kallade överintag till utbildningen. Det innebär att man antar fler sökande än det finns platser på utbildningen, vilket kan medföra att det till vissa utbildningar inte blir någon reservantagning.

 

Om du missade att anmäla dig till en utbildning i tid kan det kan det finnas möjlighet att göra en sen anmälan. Utbildningar som har platser kvar att erbjuda kan öppna anmälan igen. 

Läs mer om sen anmälan

 

Om du har blivit antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Skälet till anstånd ska normalt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång. 

Läs mer om anstånd

 

 

Efter du har fått ditt antagningsbesked kan du överklaga beslut om behörighet. Du ska då ange vilket beslut du vill få ändrat samt skälen du åberopar. Observera att du bara kan överklaga beslut om behörighet och beslut om att inte medges undantag från behörighetskraven. 

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter du har tagit del av ditt antagningsbesked. 

Läs om hur du överklagar på antagning.se: Att överklaga

 

Kontakt

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

På denna sida