Stockholms universitet logo, länk till startsida

Högskoleprovet

Att skriva högskoleprovet ger dig ytterligare en chans att komma in på den utbildning du sökt. Provet mäter dina förutsättningar att klara av högskolestudier och ges vår och höst.

Ett högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven. Du måste fortfarande vara behörig till utbildningen du sökt för att kunna konkurrera om en plats. 

Högskoleprovet våren 2021 genomförs vid två tillfällen

Datum: 13 mars och 8 maj 
Anmälningsperiod: 12-18 januari 
 

Du kan inte själv välja provdatum 

Mot slutet av januari får du besked om vilket datum du får skriva vårens högskoleprov. 
Läs om mer om förutsättningarna för Högskoleprovet våren 2021


 

Anmäl dig till högskoleprovet

Du anmäler dig till högskoleprovet genom att registrera dig på hogskoleprov.nu. Anmälningsavgiften är för närvarande 450 kronor.

Fullständig information hittar du på hogskoleprov.nu/Information.


 

Var kan jag skriva provet?

Stockholms universitet anordnar provet i hela Stockholms län. Placering sker efter det postnummer du anger vid anmälan. Om du uppger en adress utanför Stockholms universitets upptagningsområde (till exempel Lund), kommer du att placeras centralt i Stockholm.

Det går inte att anmäla sig efter sista anmälningsdag. Provortsbyte från andra orter till Stockholm tillåts endast medan webbanmälan är öppen. 

Två personer skriver prov i ett klassrum.
Foto: Eva Dalin/UHR

 

Kallelse till provet

Ungefär en vecka innan högskoleprovet äger rum kommer du via e-post att få en kallelse med viktig information om provlokal, legitimationsregler med mera. Du kan också se din kallelse genom att logga in på hogskoleprov.nu.

Om du inte fått någon kallelse fem dagar före provet, kontrollera först att den inte filtrerats som skräppost. Kontakta därefter hp@su.se


 

Krav på giltig legitimation

Det är viktigt att i god tid före provet kontrollera att du har giltig legitimation. Utan giltig legitimation får du inte skriva provet.

Mer information om giltig legitimation och en beskrivning av hur provdagen går till hittar du på studera.nu


 

Anpassat högskoleprov

Du som har dyslexi eller är synskadad kan få skriva ett anpassat högskoleprov, under förutsättning att du kan styrka din dyslexi eller synskada med ett intyg.

  • Utförlig information om det anpassade provet, samt beskrivning av intygskrav för synskadade, hittar du på studera.nu.
  • Intyg laddas upp på www.hogskoleprov.nu senast sista anmälningsdag for bedömning
  • Ett anpassat prov genomförs vid Stockholms universitet och äger rum samma dag som det ordinarie provet.

Om du behöver ytterligare information om anpassat prov, ring: 08-16 19 00.

 

Ett sätt att förbereda sig inför provdagen är att öva på gamla prov. Övningsprov och facit hittar du på studera.nu

 

Cirka fyra veckor efter högskoleprovet kan du se/hämta ditt provresultat på studera.nu. Du kan använda resultatet för att söka utbildningar till högskolan i fem år. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller.

Från och med hösten 2012 anges resultatet på en skala från 0,00 till 2,00 poäng. Alla provresultat över 0,05 poäng överförs automatiskt till universitet/högskolor och till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Du som saknar svenskt personnummer måste själv ladda upp resultatet på antagning.se

 

Kontakt

Telefontid: Måndagar 10-11

Telefon: 08-16 19 00

E-post: hp@su.se

E-post: hp.anpassat@su.se (för frågor om anpassningar av högskoleprovet)

På denna sida