Stockholms universitet logo, länk till startsida

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

 

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången.  

Anmälan till internationella kurser och program (första antagningsomgången) 

18 oktober 2021 Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se 
17 januari 2022 Sista anmälningsdag
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* samt sista kompletteringsdag
7 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
13 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser
29 augusti Höstterminen börjar 

 

Anmälan till höstterminen 2022 (andra antagningsomgången) 

15 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
19 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
3 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
21 juni Sista kompletteringsdag av betyg från utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag
12 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
12 juli Sen anmälan öppnar
22 juli Sista svarsdag
28 juli Andra antagningsbeskedet
29 augusti Höstterminen börjar 


* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. 

 

 

Anmälan till sommarterminen 2022 

18 februari Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 mars Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
mars - april Kontrolluppgifter
30 mars Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
22 april Antagningsbesked


* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Anmälan till vårterminen 2022 (andra antagningsomgången) 

15 september 2021 Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 oktober Sista anmälningsdag
Oktober-november Kontrolluppgifter 
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* 
1 december Sista kompletteringsdag
9 december Antagningsbesked med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar
17 december Sista svarsdag
22 december Andra antagningsbeskedet
17 januari 2022 Terminen startar 


* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången. 

Anmälan till internationella kurser och program (första antagningsomgången) 

16 oktober 2020 Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se 
15 januari 2021 Sista anmälningsdag
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* samt sista kompletteringsdag
9 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
16 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser
30 augusti Höstterminen börjar

 

Anmälan till höstterminen 2021 (andra antagningsomgången) 

15 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
3 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
5 juli Sista kompletteringsdag av betyg från utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag
16 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
16 juli Sen anmälan öppnar
23 juli Sista svarsdag
29 juli Andra antagningsbeskedet
30 augusti Höstterminen börjar

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. 

 

Viktiga datum för anmälan till speciallärarprogrammet/specialpedagogprogrammet

Inför hösten 2020 infördes en ny anmälningsperiod för Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet.

Anmälan till HT2021 var öppen mellan 15 februari och 15 mars.

Läs mer om speciallärarprogrammet

Läs mer om specialpedagogprogrammet

 

Här ser du aktuella datum för terminer samt periodindelning.

Terminstider och periodindelning

 

Kontakt 

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

Vy över campus Frescati från Kräftriket.
Foto: Ingmarie Andersson
På denna sida