Stockholms universitet logo, länk till startsida

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

 

Anmälan till vårterminen 2023 

15 september 2022 Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
17 oktober Sista anmälningsdag
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* 
1 december Sista kompletteringsdag
9 december Första antagningsbeskedet med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar
19 december Sista svarsdag
22 december Andra antagningsbeskedet
16 januari 2023 Terminen startar 


* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången.  

Anmälan till internationella kurser och program (första antagningsomgången) 

18 oktober 2021 Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se 
17 januari 2022 Sista anmälningsdag
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* samt sista kompletteringsdag
7 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
13 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser
29 augusti Höstterminen börjar 

 

Anmälan till höstterminen 2022 (andra antagningsomgången) 

15 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
19 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
3 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
21 juni Sista kompletteringsdag av betyg från utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag
12 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
15 juli Sen anmälan öppnar
22 juli Sista svarsdag
28 juli Andra antagningsbeskedet
29 augusti Höstterminen börjar 


* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. 

 

 

Anmälan till sommarterminen 2022 

Till sommarkurser finns ingen kompletteringstid efter sista anmälningsdag. Behörighetsgivande och/eller urvalsgrundande handlingar ska laddas upp på antagning.se i samband med att anmälan görs.

18 februari Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 mars Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
mars - april Kontrolluppgifter
30 mars Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
22 april Antagningsbesked


** Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Anmälan till vårterminen 2022 (andra antagningsomgången) 

15 september 2021 Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 oktober Sista anmälningsdag
Oktober-november Kontrolluppgifter 
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* 
1 december Sista kompletteringsdag
9 december Antagningsbesked med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar
17 december Sista svarsdag
22 december Andra antagningsbeskedet
17 januari 2022 Terminen startar 


* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Här ser du aktuella datum för terminer samt periodindelning.

Terminstider och periodindelning

 

Kontakt 

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

Vy över campus Frescati från Kräftriket.
Foto: Ingmarie Andersson
På denna sida