Stockholms universitet logo, länk till startsida

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

 

Anmälan till vårterminen 2024 

15 september 2023 Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
16 oktober Sista anmälningsdag
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* 
1 december Sista kompletteringsdag
11 december Första antagningsbeskedet med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar
18 december Sista svarsdag
21 december Andra antagningsbeskedet
15 januari 2024 Terminen startar 


* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången. 

Anmälan till internationella kurser och program (första antagningsomgången) 

17 oktober 2022 Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se 
16 januari 2023 Sista anmälningsdag
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* samt sista kompletteringsdag
30 mars  Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
5 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser
28 augusti  Höstterminen startar

 

Anmälan till höstterminen 2023 (andra antagningsomgången) 

15 mars Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
17 april Sista anmälningsdag
2 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse 
21 juni Sista kompletteringsdag av betyg från utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag
12 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
14 juli Sen anmälan öppnar
21 juli Sista svarsdag
27 juli Andra antagningsbeskedet 
28 augusti Höstterminen startar

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. 
 

 
17 februari Anmälan öppnar kl. 10.15 på antagning.se och universityadmissions.se
15 mars Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
mars - april Kontrolluppgifter
30 mars Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
26 april Antagningsbesked

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Anmälan till vårterminen 2023 

15 september 2022 Anmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
17 oktober Sista anmälningsdag
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse* 
1 december Sista kompletteringsdag
9 december Första antagningsbeskedet med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar
19 december Sista svarsdag
22 december Andra antagningsbeskedet
16 januari 2023 Terminen startar 


* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

 

Här ser du aktuella datum för terminer samt periodindelning.

Terminstider och periodindelning

 

Kontakt 

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

Vy över campus Frescati från Kräftriket.
Foto: Ingmarie Andersson
På denna sida