Yasmine Boudali lyser av entusiasm när hon berättar om sin tid som mentor åt studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet. Det hela började med att hennes vän, som i vuxen ålder fick en ADD-diagnos och därför kom i kontakt med en mentor, uppmuntrade Yasmine att söka ett sådant jobb. Vännen trodde att Yasmine skulle passa perfekt i rollen.

Utbildning och inspirationsträffar

- Jag svarade på en mentorsannons, fick jobbet och fick sedan gå en utbildning där vi lärde oss brett om vad det innebär att ha en funktionsnedsättning, hur man kan tänka som mentor och vilka verktyg som finns. Längre fram fick vi gå på inspirationsträffar där man kunde prata med andra mentorer och dela med sig av praktiska erfarenheter.
Yasmine hade hunnit ungefär halvvägs i sin egen utbildning när hon började jobba som mentor. Hon har studerat koreanska och östasiatisk politik och ekonomi vid SU och de studenter hon har arbetat med har främst varit språkstudenter.

Viktigt att hitta struktur i början

- Det är inte meningen att man ska hjälpa studenten med studiestöd rent faktamässigt men de försöker ofta para ihop mentorer och studenter som studerar inom liknande ämnesområden, förklarar Yasmine. Även om jag inte själv har läst samma språk som studenterna jag varit mentor åt så vet jag ju ungefär hur språkstudier är upplagda.
Den student som får en mentor har rätt till 1-2 timmars stöd i veckan. Yasmine berättar att det oftast blir mest arbete i början när man försöker hitta en bra struktur. Efter hand lär sig studenten ofta att klara sig allt mer själv och det kanske räcker att ha avstämningar ibland.

Aldrig ensam i rollen som mentor

Om mentorn skulle stöta på problem som är svåra att hantera så är han eller hon alltid välkommen att kontakta någon av samordnarna för särskilt pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen.
- Jag har aldrig känt mig ensam i min roll som mentor utan alltid känt att jag fått det stöd jag behövt, säger Yasmine.
För att lyckas som mentor tycker hon att det är viktigt att kunna lyssna på studenten och att ha förmågan att vara vänlig men bestämd. Olika personer har olika behov och det gäller att hitta den metod som passar bäst i varje enskilt fall.
- Det är verkligen ett ömsesidigt utbyte, understryker Yasmine. Om man tror att det bara handlar om att mentorn hjälper studenten som har en funktionsnedsättning så stämmer det inte riktigt. Jag har själv fått en bättre struktur och många bra redskap tack vare det här uppdraget. En person med en funktionsnedsättning är som vem som helst.

Är du intresserad av att bli mentor? Håll utkik efter våra rekryteringsperioder på su.se/extrajobb!