Som arbetsgivare kan du besöka oss, informera om din verksamhet och rekrytera direkt på plats. På Campus Frescati finns utställningsytor du kan hyra för att komma i kontakt med våra studenter. Vi anordnar även karriärseminarier där arbetsgivare medverkar.

Kontakta oss via: karriarservice@su.se