En deltagare på Starta eget dagen 2018 berättar om vilket stöd hon fått från SU Innovation.

 

Idé och innovationsrådgivning

SU Innovation är Stockholm universitet samlade innovationsstöd och består av Innovationskontoret, SU Inkubator AB och SU Holding AB. Innovationsrådgivning för studenter på SU genomförs av SU Innovation i samarbete med organisationen Drivhuset. Genom Drivhuset kan du få hjälp att komma igång med din idé, strukturera utvecklingsprocessen och få hjälp på vägen genom din entreprenöriella resa. Drivhuset värderar inga affärsidéer, utan ger dig istället de rätta verktygen föra att på ett så tidigt stadium som möjligt bekräfta din idé mot kunden.

Affärsutvecklingsprogram och förinkubator

Affärsutvecklingsprogrammet är framtaget för dig som är student på Stockholms universitet och som har en idé som har potential att utvecklas till ett företag eller innovation. Programmet är i sin tur inkörsporten till den nyetablerade förinkubatorn.

Affärsutvecklingsprogrammet arbetar efter en strukturerad metodik som heter ”Loopa - affärsutveckling för entreprenörer”. Metodiken är framtagen av organisationen Drivhuset som framgångsrikt använt den för att stötta tusentals affärsidéer.

Affärsutvecklingsprogrammet inleds med allmän rådgivning och diskussion kring din idé för att sedan gå vidare mot att testa idén mot kunder och marknaden, s.k. verifiering. Om idéen visar sig vara hållbar finns möjlighet att gå vidare och söka till den nya förinkubatorn. I förinkubatorn får du möjligheten att tillsammans med andra entreprenörer utveckla och konkretisera din idé ytterligare. Det kan t.ex. handla om att utveckla tekniken eller tjänsten, skapa en fungerande prototyp eller att bygga ett effektivt team. Parallellt fortsätter arbetet med att kartlägga och analysera marknaden.
 

Alla deltagare i förinkubatorn erbjuds kostnadsfria arbetsplatser och mötesrum under en 4 månaders period i Villa Bellona på campusområdet. Viss finansiering för att utveckla idéerna finns också att tillgå. I anslutning till affärsutvecklingsprogrammet och förinkubatorn erbjuds workshops, seminarier, co working-sessioner.

Detta ingår i affärsutvecklingsprogrammet och förinkubatorn:

  • Rådgivning och stöd.
  • Strukturerad process.
  • Affärsutvecklingsstöd.
  • Workshops, seminarier och co-working
  • Arbetsplats i villa Bellona.
  • Ekonomiskt stöd i form av expertis.

Vill du höra mer om hur du söker till affärsutvecklingsprogrammet, Boka tid med Drivhuset

Inspirationsaktiviteter

Är du mer generellt intresserad av frågor som rör entreprenörskap eller att utveckla idéer så arrangeras ett flertal olika inspirationsaktiveter öppna för dig som student. Det kan t.ex. handla om olika former av seminarier, tävlingar, hackathons etc.

Venture Cup är t.ex. regelbundet återkommande affärsidétävling som arrangeras av Sveriges lärosäten och som är öppen för alla studenter på Stockhoms universitet.

Studenter får ta emot pris vid Starta eget-dagen 2018
Studenter får ta emot pris vid Starta eget-dagen 2018
 

Vill du veta mer om aktuella och kommande aktiviteter så kan du anmäla dig till Stockholms universitets nyhetsbrev om innovation. Nyhetsbrevet produceras av SU Innovation och utkommer några gånger per termin.

Utbildning i innovation och entreprenörskap

Stockholm universitet är en medlemsskolorna i Stockholm School of Entrepreneurship SSES. SSES erbjuder flera olika poänggivande utbildningar inom entreprenörskap. Är du student vid SU är du välkommen av att ta del av SSES kursutbud. På SSES kurser kan du tillsammans med studenter från KTH, KI, Handelshögskolan och Konstfack lära dig mer om hur man kan skapa och utveckla idéer, innovationer eller om entreprenörskap mer generellt.

Stockholms universitet är tillsammans med KTH, KI och Södertörns högskola en av grundarna av Openlab. Openlab är experter på utmaningsdriven samhällsinnovation i Stockholmsregionen och erbjuder Design Thinking-utbildning på avancerad nivå för bland annat SUs studenter. 

I Openlabs kurser arbetar du i interdisciplinära team med skarpa case från Openlabs partners, med praktiska kreativa övningar och verktyg.