Studenter får ta emot pris vid Starta eget-dagen 2018Studenter får ta emot pris vid Starta eget-dagen 2018

 
 

Idé och innovationsrådgivning

Från och med våren 2018 finns organisationen Drivhuset etablerad på SU Campus. Drivhuset erbjuder skräddarsydd idé- och innovationsrådgivning till dig som student på SU. Genom Drivhuset kan du få hjälp att komma igång med din idé, strukturera utvecklingsprocessen och få hjälp på vägen genom din entreprenöriella resa. Drivhuset värderar inga affärsidéer, utan ger dig istället de rätta verktygen föra att på ett så tidigt stadium som möjligt bekräfta din idé mot kunden.

Drivhuset arbetar nära Innovationskontoret som är universitetets centrala funktion för frågor som handlar om innovation och kommersialisering. Till Innovationskontoret kan du vända dig om du har mer generella frågor som handlar om innovation, vad som gäller för dig som student eller om du behöver hjälp att hitta rätt bland olika innovationsstödjande aktörer och deras utbud.

Inkubator

I anslutning till universitetet finns även SU Inkubator som är en inspirerande och stödjande miljö för dig som har en affärsidé och har kommit en liten bit på vägen mot att starta företag. I Inkubatorn kan du tillsammans med andra som startar företag kostnadsfritt få låna en arbetsplats och få affärsutvecklingsstöd i upp till ett år. Inkubatorn drivs av SU Holding som är ett företag som är nära knutet till universitetet. Antagning till Inkubatorn sker genom att kontakta Innovationskontoret.

Inspirationsaktiviteter

Är du mer generellt intresserad av frågor som rör entreprenörskap eller att utveckla idéer så arrangeras ett flertal olika inspirationsaktiveter öppna för dig som student. Det kan t.ex. handla om olika former av seminarier, tävlingar, hackathons etc.

Venture Cup är t.ex. regelbundet återkommande affärsidétävling som arrangeras av Sveriges lärosäten och som är öppen för alla studenter på Stockhoms universitet.

Vill du veta mer om aktuella och kommande aktiviteter så kan du anmäla dig till Stockholms universitets nyhetsbrev om innovation.  Nyhetsbrevet produceras av Innovationskontoret och utkommer några gånger per termin.

Utbildning i innovation och entreprenörskap

Stockholm universitet är en medlemsskolorna i Stockholm School of Entrepreneurship SSES. SSES erbjuder flera olika poänggivande utbildningar inom entreprenörskap. Är du student vid SU är du välkommen av att ta del av SSES kursutbud. På SSES kurser kan du tillsammans med studenter från KTH, KI, Handelshögskolan och Konstfack lära dig mer om hur man kan skapa och utveckla idéer, innovationer eller om entreprenörskap mer generellt.

Stockholms universitet är tillsammans med KTH, KI och Södertörns högskola en av grundarna av Openlab. Openlab är experter på utmaningsdriven samhällsinnovation i Stockholmsregionen och erbjuder Design Thinking-utbildning på avancerad nivå för bland annat SUs studenter. 

I Openlabs kurser arbetar du i interdisciplinära team med skarpa case från Openlabs partners, med praktiska kreativa övningar och verktyg.