Karriärservice Studentavdelningen arrangerar ett karriärevenemang den 14 november i  Studenthuset.

Alla studenter är välkomna!

Karriärdagen pågår kl. 9.00- 16.00 den 14 november. Under dagen äger följande rum:

  • Möjlighet att boka möte för CV- återkoppling hos karriärvägledare på Studentavdelningen
  • Möta och samtala om jobb och karriär med olika utställare såsom föreningar, företag, myndighet och Stockholms universitets personal
  • Seminarier

Karriärservice Studentavdelningen