FN-flagga. Foto: Mostphotos.com
FN-flagga. Foto: Mostphotos.com.

Fem representanter från FN-organen Unesco, Unicef och UNHCR kommer att finnas på plats för att dela med sig av tips och information om karriärmöjligheter. Mötet riktar sig till dig som vill arbeta med frågor som är avgörande för vår framtid i en internationell miljö. Syftet är att uppmuntra fler svenskar att söka sig till de tjänster som finns inom Unesco, Unicef och UNHCR. Seminariet är en del av en långsiktig insats för informationsspridning och kontaktskapande.

Välkommen att ta del av information och tips på hur du kan bli en del av FN!  

Anmälan

Anmäl dig via MyCareer

 

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och arbetar bland annat med världsarv, yttrandefrihet, miljö- och havsfrågor samt utbildning för alla.

Unicef är FN:s barnfond och arbetar i 190 länder utifrån Barnkonventionen för att förbättra barns liv och försvara deras rättigheter.

UNHCR är FN:s flyktingkommissariat och arbetar globalt för att rädda liv, försvara rättigheter och bidra till en bättre framtid för människor på flykt och statslösa. Det kommer även att finnas tid för frågor.