Karriärservice studie- och karriärvägledare ger en workshopserie med tre tillfällen.

 

22 februari: Kartlägg din kompetens

Vi går vidare med inventeringen och du får tillfälle att öva i syfte att kunna presentera dig och dina kompetenser både skriftligt och muntligt, vilket är nödvändigt när du ska ut på arbetsmarknaden.
Anmäl dig till Workshop 2

Workshop 3:

8 mars: Kartlägg din arbetsmarknad

Hur kontaktar du arbetsgivare på ett bra sätt? Öka förståelsen för arbetslivet och lär dig nätverka genom informationsintervjuer och framgångsberättelser. Du övar på att kortfattat och tydligt lyfta fram dina kompetenser i kontakter med arbetsgivare.
Anmäl dig till workshop 3
 

Varmt välkommen!

Aysha & Marie
Studie- och karriärvägledare,
Karriärservice vid Stockholms universitet