Stockholms universitets personalavdelning informerar om
karriärvägar och arbetsroller. Här finns många olika roller
både inom akademien och universitetsförvaltningen.

Anmälan: Via Stockholms universitets jobb- och karriärportal MyCareer

Varmt välkommen!

Karriärservice
karriarservice@su.se