Karriärservice studie- och karriärvägledare ger en workshopserie med tre tillfällen.

16/2 Kartlägg din kompetens

Vi går vidare med inventeringen och övar i syfte att kunna presentera sig och sina kompetenser både skriftligt och muntligt, vilket är nödvändigt när du ska ut på arbetsmarknaden. Workshop innebär att vi aktivt jobbar med övningar och diskussioner då vi ses.

Vi bjuder på frukost!

Denna workshop är den andra av tre i Karriärservice workshopserie i karriärplanering. Tillfällena bygger på varandra så du får allra mest ut av dem om du deltar i alla tre, men det är inget krav.

Anmäl dig till Workhop 2

 

Workshop 3:

9 mars: Kartlägg din arbetsmarknad

Hur kontaktar du arbetsgivare på ett bra sätt? Öka förståelsen för arbetslivet och lär dig nätverka genom informationsintervjuer och framgångsberättelser. Du övar på att kortfattat och tydligt lyfta fram dina kompetenser i kontakter med arbetsgivare.
Anmäl dig till workshop 3

Varmt Välkommen!

Maria & Marie
Studie- och karriärvägledare,
Karriärservice vid Stockholms universitet