Uppsatstips

Knyt kontakter via examensarbetet

Johan Andersson, Studie- och karriärvägledare. Foto: Frida Andersson.

Uppsatsarbetet är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med arbetslivet. Johan Andersson, studie- och karriärvägledare vid Studentavdelningen, vill uppmuntra studenter att ta vara på den möjligheten.

Ett bra knep många studenter missar är att använda själva uppsatsarbetet till att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Även om man skriver en helt teoretisk uppsats kan empiriska delar läggas in. Fält- och/eller fallstudier ger studenten naturliga kontaktytor i form av t ex intervjuer och vid datainsamling.

Skriva uppsats i samarbete med en extern uppdragsgivare

Vissa studenter genomför sitt examensarbete i samarbete med ett företag, en myndighet eller organisation som får ett ämne undersökt.

Ofta möts man av välvillighet och hjälpsamhet då uppdragsgivaren (eller den potentielle arbetsgivaren) får del av arbetets resultat och ser en chans till en möjlig rekrytering.

Hur hittar jag externa uppdragsgivare och uppsatsämnen?

I universitetets karriärportal MyCareer, hittar du många förslag till uppsatsämnen från potentiella uppdragsgivare. Det kan också finnas uppsatsämnen och information för studenter på företagets eller organisationens egen hemsida.

Du kan förstås också själv kontakta en potentiell uppdragsgivare och presentera dina idéer eller höra om de har frågeställningar som vill de ha utredda. Hör gärna med din institution - din  lärare, handledare eller studievägledare kan ha bra tips och eller kontakter.

Information för arbetsgivare

Tänk på att:

 • Börja i tid!
  Det kan ta tid att hitta rätt uppdragsgivare och övertyga dem om att samarbeta med dig så börja ta kontakt i god tid att innan uppsatskursen.
   
 • Akademiska krav måste uppfyllas
  Din huvudsakliga uppdragsgivare är universitetet, så i slutänden går de akademiska kraven före den externa uppdragsgivarens önskemål. Innan du sätter igång måste ämnet vara godkänt av din akademiska handledare.
 • Göra uppsatsen sist
  Uppsatsskrivandet ger möjligheter att nätverka och knyta kontakter. Om du läser fristående kurser och själv planerar din studiegång är det därför strategiskt att lägga uppsatsen sist, precis innan du ska ut och söka jobb.

Universitetsbiblioteket

Biblioteket crop