Stockholms universitet logo, länk till startsida

Knyt kontakter via examensarbetet

Ett bra knep många studenter missar är att använda själva uppsatsarbetet till att knyta kontakter med arbetsmarknaden.

Fält- och/eller fallstudier ger dig som student naturliga kontaktytor i form av t ex intervjuer och vid datainsamling. Du kan också skriva ditt examensarbete i samarbete med ett företag eller en organisation.


 

Skriv uppsats i samarbete med en extern uppdragsgivare

En del studenter genomför sitt examensarbete i samarbete med en extern uppdragsgivare – ett företag, en myndighet eller organisation som får ett ämne undersökt. Ofta möts man av välvillighet och hjälpsamhet då uppdragsgivaren (eller den potentielle arbetsgivaren!) får del av arbetets resultat och ser en chans till en möjlig rekrytering. Som student for du erfarenhet av hur dina teoretiska kunskaper kan tillämpas i praktiken och du får en inblick i hur företaget/organisationen arbetar.

Woman in office showing post it notes on a whiteboard Photo: you-x-venture/Unsplash
 

Hur hittar jag uppdragsgivare och uppsatsämnen?

I universitetets karriärportal MyCareer, hittar du många förslag till uppsatsämnen från potentiella uppdragsgivare. 

Hitta uppsatsämnen på MyCareer

Hör gärna med din institution - din lärare, handledare eller studievägledare kan ha bra tips och kontakter.

Du kan förstås också själv kontakta en potentiell uppdragsgivare och presentera dina idéer eller höra om de har frågeställningar som de vill ha utredda. En del företag, myndigheter och organisationer har färdiga förslag till uppsatsämnen för studenter på sin hemsida. 

 

Inspireras av tidigare studenters uppsatser

I publikationsdatabasen DiVA kan du söka fram tidigare examensarbeten. Med hjälp av filtret ”Externt samarbete” hittar du uppsatser som skrivits i samarbete med ett företag eller en organisation. 

Hitta uppsatser i DiVA

Tänk på att:

Börja i tid!
Det kan ta tid att hitta rätt uppdragsgivare och övertyga dem om att samarbeta med dig så börja ta kontakt i god tid att innan uppsatskursen.
Akademiska krav måste uppfyllas
Din huvudsakliga uppdragsgivare är universitetet, så i slutänden går de akademiska kraven före den externa uppdragsgivarens önskemål. Innan du sätter igång måste ämnet vara godkänt av din akademiska handledare.
Göra uppsatsen sist
Uppsatsskrivandet ger möjligheter att nätverka och knyta kontakter. Om du läser fristående kurser och själv planerar din studiegång är det därför strategiskt att lägga uppsatsen sist, precis innan du ska ut och söka jobb.

På denna sida