Stockholms universitet

Studentförsäkring

Som student har du ett visst försäkringsskydd. Du som bedriver studier vid universitet/högskola är försäkrad vid personskada (till exempel olycksfall på campus).

Om du skadar dig på din utbildning eller på väg till eller från utbildningen finns också försäkringsskydd för arbetsskada. Vid studier utomlands finns en särskild försäkring som gäller dygnet runt.

 

Se över ditt totala försäkringsskydd

Du bör tänka på att se över ditt totala försäkringsskydd. Personskadeförsäkringen gäller till exempel inte på fritiden (undantag Student UT). Den ger heller ingen ersättning för materiella skador. Jämför olika försäkringsbolag för att avgöra om du eventuellt behöver teckna tilläggsförsäkringar.

 
  • Personskadeförsäkringen gäller vid olycksfall som inträffar på campusområdet, eller på vägen till/från campus. Till campusområdet räknas också lokaler som universitetet tillhandahåller utanför själva campus (till exempel läsplatser i Studentpalatset). Försäkringen kan också täcka vissa fall av smittsamma sjukdomar.
  • Ersättning i händelse av arbetsskada kan bli aktuell om du skadar dig under utbildningen eller till/från utbildningen. Ansökan görs hos Försäkringskassan.
  • Personskadeförsäkringen för studenter vid svenska universitet och högskolor gäller nu även vid distansstudier. Villkoret är att det eventuella olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras. Läs mer om vad som gäller på Kammarkollegiets hemsida.
  • Student UT-försäkringen gäller för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen, som gäller dygnet runt, innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Du omfattas av Student UT om du studerar eller praktiserar på lärosäten, företag eller andra inrättningar utomlands som har avtal med Stockholms universitet. Student UT gäller även när du reser till och från studielandet. Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella personskadeförsäkringen vid studier i Sverige.
 

Om det blir aktuellt att göra en anmälan: Det är viktigt att information om skador kommer till universitetets kännedom. Du behöver inte själv veta om en skada är att betrakta som en person- eller arbetsskada. Börja med att fylla i en anmälan i universitetets inrapporteringssystem Samir. Du kommer då att bli kontaktad och erbjudas stöd i den fortsatta anmälningsprocessen.

Gör anmälan i Samir

På denna sida